Bạn đang đi làm và có một số việc cá nhân chưa giải quyết được nên mong muốn xin nghỉ một thời gian và không nhận lương. Nhưng bạn không biết cách viết mẫu đơn xin nghỉ việc không lương viết như thế nào. Nhưng bạn có thể yên tâm rằng big.vn sẽ hoàn toàn giúp bạn có một mẫu đơn xin nghỉ việc không lương mới nhất năm 2017 vừa hoàn chỉnh nhất nhưng vẫn lấy được cảm tình của quý cơ quan bạn đang làm việc

Hôm nay big.vn sẽ cùng bạn viết mẫu đơn xin nghỉ việc không lương mới nhất năm 2017 nhé !!

Mẫu đơn xin nghỉ việc không lương mới nhất năm 2017

Nội dung chính mẫu đơn xin nghỉ việc không lương mới nhất năm 2017

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC KHÔNG LƯƠNG
 Kính gửi :
– Ban Giám Đốc Công Ty
– Phòng Hành chánh – Nhân sự

Tôi tên là:..……………………………………………………………………………………………………
MSNV:……………………………………………………….Bộ phận: ……………………………………
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………
Điện thoại liên lạc khi cần thiết:…………………………………………………………………………..
Nay tôi trình đơn này kính xin BGĐ chấp thuận cho tôi được nghỉ việc riêng (nghỉ không lương)
Trong thời gian .…………. ngày (Kể từ ngày………………………. đến hến ngày …………….……..)
Lý do:……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Tôi đã bàn giao công việc cho:……………………….………………..Bộ phận: ………………….
Các công việc được bàn giao:…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Trưởng BP                                                                                 Người làm đơn
                    Người làm đơn                                                                                 Ban giám đốc 

Mẫu đơn xin nghỉ việc không lương mới nhất năm 2017 tại đây

Trên đây là mẫu đơn xin nghỉ việc không lương mới nhất năm 2017 của big.vn đã hướng dẫn cho bạn cách viết một mẫu đơn xin nghỉ việc không lương một cách hoàn chỉnh nhất, ấn tượng nhất đến với quý cơ quan đang làm việc. Bạn có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng của mẫu đơn như ở trên sẽ chứng tỏ được năng lực làm việc bản thân bạn đối với quý công ty. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài viết tiếp theo cùng với big.vn 

Liên hệ quảng cáo: 0936675916 – Mr Long
Liên hệ quảng cáo: 0936675916 – Mr Long