Bạn đang làm việc tại một công ty và doanh nghiệp nhưng cảm thấy công việc chưa thích hợp với mình lắm cho nên muốn xin nghỉ việc. Bạn đã làm đơn xin nghỉ việc và gửi lên quý công ty chờ xét duyện khi quý công ty cảm thấy đơn xin nghỉ việc của bạn đã hợp lí thì sẽ đưa ra quyết định thôi việc cho bạn. Nếu bạn là người quản lí ở một doanh nghiệp bạn có thể tham khảo mẫu quyết định thôi việc mới nhất 2017 của big. Đây chắc chắn sẽ là mẫu quyết định thôi việc được các công ty ưa chuộng nhất

Hôm nay big.vn sẽ cùng bạn tìm hiểu mẫu quyết định thôi việc mới nhất 2017 nhé !!

Mẫu quyết định thôi việc mới nhất 2017

Nội dung chính mẫu quyết định thôi việc mới nhất 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

QUYẾT ĐỊNH

V/v cho thôi việc

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH/CỔ PHẦN …..

– Căn cứ Bộ Luật Lao động;
– Hợp đồng lao động đã ký ngày …………………………………………………………………….
– Xét Đơn xin nghỉ việc của Ông (Bà) ………………………………………………………………
  QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay cho Ông (Bà) giữ chức vụ được nghỉ việc kể từ ngày……………………………
……………………..……………………………………………………………………………………..
Điều 2: Ông (Bà) ……………………….và các Ông (Bà) phó giám đốc hành chính, và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:                                                                                                                     Giám đốc    
Như điều 2;                                                                                                                (Ký tên, đóng dấu)

Lưu hồ sơ;

Mẫu quyết định thôi việc mới nhất 2017 tại đây

Trên đây là mẫu quyết định thôi việc mới nhất 2017 mà big.vn hướng dẫn cho bạn để bạn có thể tham khảo và làm theo hướng dẫn để làm ra một mẫu quyết định thôi việc. Khi làm ra quyết định thôi việc giữa người lao động và người sử dụng lao động sẽ cam kết chấm dứt hợp đồng trong khoảng thời gian như đã định ở trên quyết định. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài viết tiếp theo cùng với big.vn 

 

Liên hệ quảng cáo: 0936675916 – Mr Long
Liên hệ quảng cáo: 0936675916 – Mr Long