Du Học Úc đang trở thành phong trào chính bởi nhiều người trẻ đã nhận thấy được tầm quan trọng của việc chọn quốc gia này để phát triển nghề nghiệp tương lai và tiếp tục con đường học vấn là một quyết định sáng suốt, đúng đắn.